enesitfrderu

Home :: Treni :: Treni europei :: Praga → Summerau

Come arrivare da Praga a Summerau in treno

Тreni diretti: Praga - Summerau

TrenoPartenzaArrivoeTicket
da €31 *
Biglietto cartaceo
da €20**
Ex 1541 Jižní expres 1.2.
Express
06:01 (06:01 AM)
Praha hl.n.
09:07 (09:07 AM)
Summerau
ComprareComprare
Ex 1543 Jižní expres 1.2.
Express
10:01 (10:01 AM)
Praha hl.n.
13:07 (01:07 PM)
Summerau
ComprareComprare
Ex 1545 Jižní expres 1.2.
Express
14:01 (02:01 PM)
Praha hl.n.
17:07 (05:07 PM)
Summerau
ComprareComprare
Ex 1547 Jižní expres /462/466
Express
18:01 (06:01 PM)
Praha hl.n.
21:07 (09:07 PM)
Summerau
ComprareComprare
Orario valido da 2018-12-09 a 2019-12-14

Nuovo calendario - valido dal: 15. dicembre, 2019

TrenoPartenzaArrivoeTicket
da €31 *
Biglietto cartaceo
da €20**
Ex 331 Jižní expres
Treno espresso
06:01 (06:01 AM)
Praha hl.n.
09:06 (09:06 AM)
Summerau
ComprareComprare
Ex 333 Jižní expres
Treno espresso
09:46 (09:46 AM)
Praha-Holešovice
13:06 (01:06 PM)
Summerau
Ex 335 Jižní expres
Treno espresso
13:46 (01:46 PM)
Praha-Holešovice
17:06 (05:06 PM)
Summerau
Ex 337 Jižní expres
Treno espresso
18:01 (06:01 PM)
Praha hl.n.
21:06 (09:06 PM)
Summerau
ComprareComprare
Ex 337 Jižní expres /462/466
Treno espresso
18:01 (06:01 PM)
Praha hl.n.
21:06 (09:06 PM)
Summerau
ComprareComprare
Orario valido da 2019-12-15 a 2020-12-14

Links: alloggio

Alberghi a Praga (Booking.com)

Commenti

Pubblica questione / commento

Last update: 2019-04-30